Zásahový tím ŠOP SR je aj tento rok pripravený riešiť problematiku synatropných jedincov medveďa hnedého