Zásahový tím pre medveďa hnedého monitoruje priestor vo vojenskom areáli Mokraď