ŠOP SR: Predbežné výsledky DNA analýzy Karlovej univerzity