Pri Sučanoch bol odstránený medveď za spolupráce poľovníkov. Problémový medveď bol usmrtený aj na Poľane a v Turci.