MŽP: Odborníci na medveďa hnedého opäť neboli prizvaní k napadnutiu medveďom