Zásahový tím ŠOP SR vyzýva verejnosť na opatrnosť. Od polovice apríla začína medvedia ruja.