Zásahový tím monitoruje situáciu s medveďom v Žiari nad Hronom

Zásahový tím monitoruje situáciu s medveďom v Žiari nad Hronom

Zásahový tím pre medveďa hnedého vykonal v noci z nedele na pondelok 21. júna, po nahlásení výskytu jedinca medveďa hnedého, pohotovostný výjazd na predmetné miesta (ul. SNP, ul. Jánskeho, ul. Tajovského, ul. J. Straku, ul. A. Dubčeka, Sládkovičova ulica, DSS, Prior okolie, v areáloch Všeobecnej nemocnice, Nemocnice s poliklinikou, Sociálnej poisťovne, cestná komunikácia ZH – Lovča.

Zásahový tím priamo na mieste komunikoval s hliadkou OO PZ Žiar nad Hronom a s hliadkou mestskej polície mesta Žiar nad Hronom, zozbieral potrebné informácie a fotodokumentáciu a vykonal aj hliadku na predmetných lokalitách. Jedinec medveďa hnedého nebol Zásahovým tímom spozorovaný, situáciu však naďalej monitorujeme.

Už v decembri 2017 sme evidovali výskyt jedinca medveďa hnedého v lokalite mŕtveho ramena Hrona v Žiari nad Hronom. Vtedy pravdepodobne prišiel do okresného mesta z Ladomerskej Viesky cez železničnú trať. Predpokladáme, že jedinec, ktorý bol spozorovaný v nočných a skorých ranných 21. júna sa do intravilánu mesta Žiar nad Hromom dostal z Ladomerskej Viesky alebo zo Šibeničného vrchu.

Zvýšený počet hlásení medveďa hnedého súvisí nielen s nezabezpečeným komunálnym odpadom a poľovníckymi vnadiskami v blízkosti intravilánov obcí, ale aj s degradáciou biotopov, ktoré medveď obýva. Náhodný výskyt medveďa – ako je aj tento v meste Žiar nad Hronom, je spôsobený aj zvýšenou frekvenciou návštevníkov, turistov, zberačov lesných plodov a ľudí, ktorí sa v životnom priestore medveďa venujú rôznym voľnočasovým aktivitám. 

Viac informácií na facebook stránke Polícia SR – Banskobystrický kraj: https://www.facebook.com/KRPZBB/photos/pcb.1766034183607274/1766034106940615