Rokovala rozšírená pracovná skupina pre manažment medveďa hnedého