Zavádzajúce oznamy s logom Zásahového tímu

Zavádzajúce oznamy s logom Zásahového tímu

V poslednej dobe sme na sociálnych sieťach zaznamenali zavádzajúce oznamy v súvislosti s výskytom medveďa hnedého, na ktorých je uvedené logo Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Takéto oznamy môžu navádzať dojem, že boli vytvorené a umiestnené členmi Zásahového tímu. Štátna ochrana prírody SR sa zásadne dištancuje od takéhoto konania a vyzýva občanov, aby oznamy, ktoré zosmiešňujú prácu Zásahového tímu, ignorovali, prípadne ich odstránili. Problémom sa zaoberáme a je predmetom šetrenia, pričom v prípade zistenia pôvodcu takéhoto konania budeme o tom verejnosť informovať.
 
V prípade, že sa počas vášho pobytu v prírode stretnete s oznamom, ktorý poškodzuje meno Zásahového tímu, obráťte sa prosím na Zelenú linku MŽP SR na bezplatnom čísle: 0800 144 440
 
Zásahový tím pre medveďa hnedého vznikol s cieľom zvýšenia informovanosti obyvateľstva, prevencie, osvety, minimalizácie rizík a predchádzaniu konfliktných situácií a škôd spôsobených medveďom. Pracovníci tímu denne absolvujú monitoring problémových jedincov, návštevy dotknutých obcí, konzultácie ohľadne zabezpečenia odpadu, kontroly nelegálnych vnadísk a mnohé iné aktivity týkajúce sa prevencie a edukácie verejnosti pre prípadný stret s našou veľkou šelmou. Členovia tímu venujú týmto aktivitám často aj svoj voľný čas a preto nie je správne adresovať kritiku práve na Zásahový tím. Uvedomujeme si polarizáciu spoločnosti, no Zásahový tím pre medveďa hnedého je orgán, ktorý v aktuálnej situácii robí všetko potrebné, aby napätie, strach či nejasnosti týkajúce sa výskytu medveďa na našom území zmiernil a vysvetľoval. Prosím nedehonestujte ich činnosť a aktivity nepodloženými a neobjektívnymi informáciami. Ďakujeme.