Zásahový tím pre medveďa hnedého získal čestné uznanie ministra životného prostredia

Zásahový tím pre medveďa hnedého získal čestné uznanie ministra životného prostredia

Pri príležitosti osláv Svetového dňa životného prostredia sa 4.6.2021 uskutočnilo udeľovanie Ceny ministra životného prostredia SR a ďalších ocenení pre tých, ktorí svojou prácou prispeli k ochrane životného prostredia. Sme hrdí na to, že medzi ocenenými pracovníkmi, ktorí dosahujú tie najlepšie výsledky, zazneli aj mená zamestnancov ŠOP SR. 

Čestné uznanie ministra ŽP v kategórii kolektív získal  aj Zásahový tím pre medveďa hnedého. Vznikol v auguste 2014. Cenu prevzal Michal Haring, člen Zásahového tímu, ktorý má dlhoročné skúsenosti so správaním veľkých šeliem, najmä medveďa hnedého. Od januára minulého roku Zásahový tím tvoria piati členovia, a to vedúci Zásahového tímu a štyria členovia Zásahového tímu. Momentálne je v plnom nasadení. Tento tím vznikol, aby informoval obyvateľov, minimalizoval riziká, predchádzal možným konfliktným situáciám a škodám spôsobených medveďom hnedým. V neposlednom rade vznikol aj preto, aby operatívne riešil strety medveďa hnedého a človeka a aby im predchádzal.

zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR