Zásahový tím na medzinárodnom odbornom tréningu

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR sa zúčastnil medzinárodného odborného tréningu

Členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) sa spolu so zástupcami WWF Slovakia v dňoch 10. – 13. októbra 2021 zúčastnili medzinárodného špecializovaného tréningu a workshopu pre medvedie zásahové tímy v chorvátskom Kutereve.

Odborný tréning usporiadala organizácia Carnivora Magna v spolupráci s WWF Adria v rámci projektu LIFE „Euro Large Carnivores“. Projekt je zameraný na hľadanie spôsobov spolužitia s divo žijúcimi zvieratami s cieľom zmierňovať konflikty medzi ochranármi a majiteľmi hospodárskych zvierat či poľnohospodármi. Základom projektu je pochopiť spôsoby efektívnej ochrany hospodárskych zvierat, vzdelávanie a prevencia predchádzania konfliktov s veľkými šelmami.

Školenie prebiehalo pod vedením chorvátskych odborníkov na veľké šelmy Djura Hubera a Slavena Reljića. Bolo však výnimočné aj medzinárodným zastúpením odborníkov, pričom na príprave školiaceho programu spolupracovala napríklad poľská expertka na medvede Agnieszka Sergiel, japonský expert Jumpei Tomiyasu a chorvátski odborníci Ivan Crnkovič – zakladateľ medvedieho centra v Kutereve a Berislav Radišić – veterinárny chirurg.

Pre vyše tridsiatich členov zásahových tímov bol pripravený náročný program, ktorý pozostával z blokov prezentácií o rozsahu práce a činnostiach jednotlivých medvedích tímov v kombinácii s terénnymi tréningami. Účastníci workshopu koordinovali postupy a vymieňali si praktické skúsenosti z mapovania a monitoringu, národnej legislatívy, metodík, pracovných protokolov a postupov pri zásahoch. Počas terénnych tréningov sa jednotlivé tímy oboznámili s priebehom monitoringu v Chorvátsku a praktickými ukážkami imobilizácie medveďa hnedého, merania telesných parametrov, odoberania vzoriek či odhadu veku podľa abrázie chrupu.

Na záver programu bol predstavený medzinárodný protokol, ktorý sa sústreďuje na ochranu a manažment medveďa hnedého prostredníctvom cezhraničnej koordinácie.

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR