Zásahový tím eutanazoval problémového medveďa v obci Sučany

Zásahový tím eutanazoval problémového medveďa v obci Sučany

Išlo sa o štvorročnú samicu s hmotnosťou 94 kg, ktorá do intravilánu obce prenikala z dôvodu hľadania potravy už od jesene minulého roka. Zásahový tím evidoval o jej výskyte v obci množstvo hlásení a sťažností. Medvedica ničila majetok miestnych obyvateľov, najmä kompostéry či odpadové nádoby. Členovia Zásahového tímu len v tomto roku vykonali v obci 25 hliadok a opakovane sa pokúšali odplašiť tohto jedinca z intravilánu. Okrem Zásahového tímu pre medveďa hnedého na lokalite vykonávali hliadkovaciu činnosť aj zamestnanci NP Veľká Fatra a NP Malá Fatra. Na predmetnú medvedicu evidoval Zásahový tím pre medveďa hnedého vyše 70 sťažností a hlásení o jej výskyte v intraviláne a v blízkosti ľudských obydlí. 

„Skúšali sme všetko od plašenia svetlom, hlukom, cez paintballové strelivo, výstrely z poplašnej pištole a až po medvedí sprej,“ vysvetľuje Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody SR pre medveďa hnedého a dodáva, že išlo o jedinca, ktorý nevykazoval známky plachosti a tým pádom predstavoval nebezpečenstvo pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov tejto obce.

Usmrtenie jedincov medveďa považujeme za najkrajnejšie riešenie, kedy plašenie jedincov nie je účinné.