Zásahový tím chráni obyvateľov Smokovca

Zásahový tím chráni obyvateľov Smokovca

sopsr-zasahovytim

Zásahový tím pre medveďa hnedého predchádza aktívnou selekciou problémových jedincov vzniku nebezpečných stretov človeka s medveďom, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života obyvateľov a návštevníkov predmetnej oblasti.  

Zásahový tím pre medveďa hnedého už dlhé mesiace monitoroval problémového jedinca medveďa hnedého v lokalite Smokovce v meste Vysoké Tatry. Stupeň zmeny správania tohto medveďa bol už v štádiu, kedy nie je nádej na odvyknutie od stravy z kontajnerov a od synantropného chovania. Zásahový tím vyskúšal všetky možnosti odstrašenia medveďa, žiaľ neúspešne. Návrat k prirodzenému spôsobu života vo voľnej prírode už teda nebol reálny. Medveď opakovane prenikal do intravilánu obce, najmä na územiach Dolného, Horného, Starého a Nového Smokovca. Jedinec sa kŕmil potravou zo zmesového komunálneho odpadu, ktorý nie je v týchto obciach dostatočne zabezpečený. Pri stretnutiach s človekom už nejavil známky plachosti a opätovne sa vracal k nezabezpečeným kontajnerom. Zásahový tím tohto jedinca odchytil a eutanázoval za prítomnosti veterinárneho lekára. 

Pripomíname, že v minulosti Ministerstvo životného prostredia SR  podporilo mesto Vysoké Tatry nemalým finančným príspevkom na zabezpečenie kontajnerových stojísk, čo ale obce nevyužili tak, aby k takémuto zabezpečeniu naozaj došlo. Upozorňujeme opäť, že podľa vyhlášky sú tí, ktorí vytvárajú odpad, povinní zabezpečiť ho pred šelmami, buď použitím uzamykateľnej zbernej nádoby, alebo inou formou ochrany pred prístupom medveďa k odpadu.

Rezort životného prostredia presadzuje aktívne formy manažmentu chránených živočíchov, ktoré prinášajú lepšie výsledky, ako nezmyselné výnimky na dostrel medveďov. V týchto prípadoch boli neraz zastrelené medvede z poľovníckych posedov, ktoré reálne nemuseli ohrozovať životy ľudí a nepredstavovali bezprostrednú hrozbu.

Naďalej platí tiež výzva ministerstva, že ak občania zaregistrujú prítomnosť medveďov, ktorí sa vyskytujú blízko ľudských obydlí, majú túto situáciu ohlásiť na linky tiesňového volania: 158 / 112 / 159 / alebo Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR: +421 903 201 879.