Začína sa obdobie medvedieho párenia

Od polovice apríla až do júla, prebieha medvedia ruja. Aj keď medvedie samce žijú samotárskym životom, v tomto období vyhľadávajú rujné medvedice. Hoci sú medvede v čase ruje mimoriadne opatrné a kontaktu s človekom sa radšej vyhnú, môže v tomto období dochádzať k stretom s človekom, pretože stúpa ich aktivita aj počas dňa. Medveď hnedý patrí k polygamným druhom, samec nasleduje medvedicu, pri ktorej v niektorých prípadoch zostáva aj viac ako 3 týždne.

Ako predísť stretom s medveďom

Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy však môže dôjsť k nečakanému stretnutiu. Preto odporúčame obmedziť pobyt v prírode predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii, v miestach s zhoršenou viditeľnosťou alebo blízko zdrojov potravy. Riziko stretnutia s medveďom je menšie počas denného svetla a pri pohybe po vyznačených chodníkoch. 

Medveď má mimoriadne vyvinutý čuch, pomocou ktorého sa orientuje v prostredí, pri vyhľadávaní potravy alebo iných jedincov svojho druhu, prípadne pri zisťovaní nebezpečenstva. Dôležitú úlohu pritom hrajú poveternostné podmienky, ročné obdobie a rýchlosť i smer vetra. Čuch najlepšie funguje pri vyššej vlhkosti vzduchu a pri vyššom atmosférickom tlaku. Pri nízkych teplotách jeho výkonnosť klesá. Medvede tak na veľké vzdialenosti rozpoznajú pach opačného pohlavia, ľudí, zdroje potravy i prípadné nebezpečenstvo.

Spracoval: Jaroslav Slašťan, Zásahový tím pre medveďa hnedého