Dva medvede sa zrejme stali obeťou pytliakov

Dva medvede sa zrejme stali obeťou pytliakov

uhynuty-medved-sumiac

uhynuty-medved-sumiac

Štátna ochrana prírody SR zasahuje v priebehu 24 hodín už pri druhom náleze uhynutého medveďa, z ktorých ani jeden za života nevykazoval synantropné správanie.

V utorok 27.7.2021 podvečer zamestnanci Správy Národného parku Muránska Planina po nahlásení od turistov objavili telo približne šesťročného 200-kilogramového samca. Nachádzalo sa v Zadnej Suchej v doline Trsteník (katastrálne územie Šumiac, časť Červená Skala) štyri metre od vyznačeného turistického chodníka. Privolaný veterinárny lekár zviera obhliadol a zistil, že nemalo žiadne vonkajšie zranenia – na tele neboli viditeľné stopy po nábojoch, ani po boji s iným medveďom. Veterinárny lekár preto odobral biologické vzorky, ktoré sa v súčasnosti laboratórne preverujú. Analýza vzoriek má preukázať ,či zviera nezomrelo následkom otravy.

V prípade, že by sa ako príčina smrti potvrdila otrava,  orgány činné v trestnom konaní  začnú trestné stíhanie vo veci zločinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov, ale aj možného zločinu nedovolenej výroby a držania vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov a prečinu pytliactva. V takomto prípade by páchateľovi hrozil trest odňatia slobody na jeden až šesť rokov.

V stredu 28.7.2021 ráno dostali zamestnanci ŠOP SR hlásenie o ďalšom prípade – našli uhynutú 110-kilovú desaťročnú vodiacu medvedicu. Zviera našli v katastrálnom území obce Dúbravy, časť Iviny, ktorá sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Poľana. V tomto prípade mala byť podľa veterinára smrť spôsobená  strelným poranením. Vec sa bude preto riešiť ako pytliactvo.

Ani v jednom z týchto prípadov nešlo o synantropné medvede, teda jedince, ktoré stratili svoju plachosť, a tým by sa stali nebezpečné pre človeka.

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR

foto: Zásahový tím pre medveďa hnedého