Ďalší prípad pytliactva pri Banskej Bystrici

Ďalší prípad pytliactva pri Banskej Bystrici

zasahovy-tim-medved-hnedy

V stredu 18.augusta 2021 vo večerných hodinách bol OO PZ v Banskej Bystrici nahlásený uhynutý jedninec medveďa hnedého. Jedná sa o lokalitu Hôrky, k.ú Poniky v územnej pôsobnosti Správy CHKO Poľana. 

Jednalo sa o približne 12 ročnú samicu, pravdepodobne bez mláďat s váhou 130kg. Obhliadky sa zúčastnili zástupca ŠOP SR zo Správy CHKO Poľana, poľovný hospodár PZ Bukoviva Poniky ako aj hliadka OO PZ Banská Bystrica a oddelenie kriminálnej polície Banská Bystrica. Na mieste bola vykonaná pitva, veterinárnym lekárom, pri ktorej bol nájdený projektil. Záležitosť vyšetruje odbor kriminálnej polície.

Do dnešného dňa Zásahový tím registruje 1 hlásenie evidencie medveďa v oblasti z Poniky v máji a jedno v júni tohto roku. Zásahový tím nemá vedomosť o prítomnosti synatropného jedinca, ktorý by chodil na odpadky alebo do intravilánu v tomto katastrálnom území.