Zásahový tím zachránil mláďa medveďa, ktoré uviazlo na skalnom brale

Zásahový tím zachránil mláďa medveďa, ktoré uviazlo na skalnom brale

Zásahový tím pre medveďa hnedého zachraňoval v sobotu v noci 22. mája iba päťmesačné mláďa medveďa hnedého pri železničnej trati Zvolen – Vrútky, v blízkosti vlakovej stanice Harmanec – Jaskyňa. „Mláďa sa počas prechodu skalným bralom zosunulo po skalnej stene a uviazlo pod pletivovou sieťou, ktorou sa sanuje geologické podložie a zaisťuje skalný svah, čím zabraňuje zosuvu skál na železničnú trať a do koľajiska,“ vysvetľuje vedúci Zásahového tímu pre  medveďa hnedého Jaroslav Slašťan. Nález tohtoročného jedinca medveďa hnedého vyžadujúceho pomoc, nahlásila Zásahovému tímu zoologička Správy NP Veľká Fatra Mária Apfelová. Následne členovia Zásahového tímu spustili akciu na jeho záchranu. 

„Po náročnej demontáži spojov kovovej siete a vyslobodení mláďaťa sa nám ho z výšky cca 17 metrov podarilo transportovať pod skalné bralo, skontrolovať jeho zdravotný stav a fyzickú kondíciu. Nezistili sme žiadne zlomeniny, otvorené rany a ani iné závažné poranenia,“ opisuje záchrannú akciu Jaroslav Slašťan a dodáva, že i napriek tomu, že bolo dezorientované, jeho stav si nevyžadoval ošetrenia či následnú rehabilitáciu. „Mláďa sme ponechali na bezpečnom mieste v blízkosti chodníka, ktorým sa spolu s matkou presúvali skalným bralom. Po niekoľkých hodinách boli vykonané dve rozsiahle obhliadky lokality, počas ktorých sa predmetné mláďa nenašlo, čo nasvedčuje tomu, že sa mu podarilo spojiť s matkou a dostalo sa do bezpečia,“ konštatuje vedúci Zásahového tímu.